Accept af cookies fra fritidssejler.dk
Fritidssejler.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af sitet. Du kan altid slette cookies fra fritidssejler.dk igen.

Til forsiden

Du er her: Skip Navigation LinksForsideSpeedbådeSpeedbådskørekort

Speedbådskørekort 

I mange tilfælde kræves det såkaldte speedbådskørekort for at sejle et motordrevent fritidsfartøj, der har en skroglængde under 15 m. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal have speedbådskørekort?

Speedbådskørekortet sikrer, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøjs funktion, konstruktion og udrustning. Prøven kan tage mange steder rundt omkring i landet - der findes både private udbydere, aftenskoler m.v.

Du får speedbådskørekortet ved at gennemføre en prøve. Ved prøven skal du bl.a. vise kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik, sikkerhedsudrustning og redningsudstyr.

OBS!: Søfartsstyrelsen har præciseret kravene ved speedbådsprøven, som afholdes af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer. Kravene træder i kraft den 1. april 2016. Du finder kravene her.

Bemærkninger og FAQ

Personer, der har bestået prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer, anses tillige for at have bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Personer, der alene har bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" anses ikke for at have bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer".


Hvordan aflægger jeg prøve?

Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer kan du aflægge for personer, der af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøve og udstede dokumentation for bestået prøve.

Bemyndigede kan ikke afholde prøve for personer, de selv har forberedt til prøven.

En fortegnelse over bemyndigede (censorer) kan ses ved at klikke her.


Får jeg et bevis, når prøven er bestået?

Dokumentation for bestået prøve i form af et kreditkort lignende plastickort udstedes af Søfartsstyrelsen.

Kortet koster 75 kroner.


Hvor meget koster det, at gå op til en speedbådsprøve?

Udover betaling for plastickortet kan den bemyndigede pr. elev højst opkræve 160,00 kr. samt et beløb til dækning af eventuelle transportudgifter.


Bliver min speedbådsprøve registreret?

Den bemyndigede skal elektronisk indrapportere alle beståede prøvetagere med cpr.nr. og fulde navn til Søfartsstyrelsen umiddelbart efter en prøves afholdelse.

Skal jeg medbringe legitimation?
Ja,  du skal medbringe identifikation i form af enten sygesikringsbevis, kørekort eller pas, som du fremviser for den bemyndigede censor.

Hvor gammel skal jeg være for at aflægge en speedbådsprøve?

Du skal være fyldt 16 år, før du kan tage en speedbådsprøve
 

Hvad nu, hvis jeg dumper?

Såfremt du ikke består speedbådsprøven, kan du tidligst gå til omprøve 14 dage senere.


Hvor skal jeg henvende mig for at få undervisning?

Såfremt du ønsker at gå til duelighedsprøve/speedbådsprøve, kan du få undervisning i sejlklubber, sejlforeninger, igennem oplysningsforbundene (AOF, LOF, FOF, FO,  el. lign.), eller søg på en søgemaskine under for eks. "navigationsundervisning", "speedboat", "speedbådsundervisning", "sejlerskole" og lign.


I kassen øverst til højre på denne side kan du finde en liste over de censorer, der kan udføre speedbådskørekortprøven. Disse censorer kan du ringe til og spørge, om de ved, hvor der foregår undervisning.


Endvidere henviser vi til Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside
www.soesport.dk, hvor du kan orientere dig om, hvilke pjecer du kan rekvirere u. beregning til understøttelse af dit ønske om læring.


Større tekst
Læs højt
Print
Send link til en ven


Kontakt

Maritim teknologi og forretningsudvikling

Tlf: 72 19 60 00
E-mail: maf@dma.dk