Accept af cookies fra fritidssejler.dk
Fritidssejler.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af sitet. Du kan altid slette cookies fra fritidssejler.dk igen.

Til forsiden

Du er her: Skip Navigation LinksForsideUddannelserYachtskipperuddannelserne

Yachtskipperuddannelserne 

Uddannelsen er modulopbygget og todelt. Der er således yachtskippereksamen af henholdsvis 3. grad og 1. grad. Undervisningen foregår i sejlklubber og på aftenskoler, og Søfartsstyrelsen afholder eksamen, der foregår rundt omkring i landet.

 

Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at blive styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad opnås efter en vis fartstid ret til at føre fritidsfartøjer op til 24 meter i fart på alle have.

Eksaminer 2017
Eksamination finder sted efter eksamensplan for 2017, som kan hentes her.

Yderligere eksaminationssteder og tidspunkter vil blive oprettet efter behov. Se pkt "Yachtskippereksamener" 

Indstilling til eksamen:
Du kan indstille dig til den ønskede eksamen i boksen til højre i skærmbilledet.
Du skal logge på med din NemID og betale prøvegebyr med Dankort.
Det er en fordel at have skannet den krævede dokumentation inden du logger på. Du skal bruge:
Yachtskipper 3: Duelighedsbevis/speedbådsbevis, dokumentation for demonstration af brandslukning og redningsmidler
Yachtskipper 1: Dokumentaion for 1 udvidet førstehjælpskursus og demonstration af tekniske navigationsmidler

 

 

 

Selve eksamen:
Yachtskipper 3:
En skriftlig opgave omfattende søvejsregler, vagthold farvandsafmærkninger mm. Tid til besvarelse: 30 minutter.
Hjælpemidler: skriveredskaber
Bedømmelse af skriftlig yachtskipper 3 eksamensopgaver, ikke bestået når:
2 forkerte vigesituationer ELLER
2 forkerte skibslys ELLER
1 forkert vigesituation og 1 forkert skibslys ELLER
1 forkert vigesituation og en del andre fejl i den skriftlige og/eller mundtlige overhøring ELLER
1 forkert skibslys og en del andre fejl i den skriftlige og/eller mundtlige overhøring giver bedømmelsen: IKKE BESTÅET. 

 

Se eksempler på eksamensopgaver i boksen til højre 
En mundtlig eksamination på ca 45 min omfattende et "operativt interview" omkring en tænkt sejlads med spørgsmål om sejladsplanlægning, navigation og meterologi.

Yachtskipper 1: En mundtlig eksamination på 45 minutter med udgangspunkt i en tværfaglig projektopgave omkring en oceansejlads
Se en mere uddybende beskrivelse af eksamenerne i studiehåndbogen.

Generelt for hele eksamensforløbet:
Under hensyntagen til de for uddannelserne beskrevne formål og mål, vil der ved eksaminationen og bedømmelsen primært lægges vægt på eksaminandens kendskab til og praktiske færdigheder i de sikkerhedsrelaterede emner. Hvis eksaminanden viser en begrænset og usikker viden eller færdighed i ét af disse emner, vil dette medføre bedømmelsen ”ikke bestået”.
Tidligere eksamensopgaver i navigation til øvelsesbrug efter gammel studieordning 


Større tekst
Læs højt
Print
Send link til en ven