Accept af cookies fra fritidssejler.dk
Fritidssejler.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af sitet. Du kan altid slette cookies fra fritidssejler.dk igen.

Til forsiden

Du er her: Skip Navigation LinksForsideUddannelserRadio i fritidsfartøjer

Radio i fritidsfartøjer 

VHF-radio eller mobiltelefon?

Forbindelse til land eller andre skibe i nærheden er afgørende hvis skibet kommer i en kritisk situation og har behov for hjælp. På korte afstande kan bruges enten en mobiltelefon eller en maritim VHF-radio.

Mobiltelefonen er et fortræffeligt kommunikationsmiddel, men ikke særligt velegnet i en nødsituation til søs:

 • Der er ingen hurtig-betjent nødknap på mobiltelefoner
 • Nødkald har ikke fortrinsret frem for andre kald
 • Nødkald giver ingen automatisk identifikation og positionsangivelse
 • Nødkald går ikke automatisk til andre skibe
 • Nødkald fra andre skibe modtages ikke automatisk
 • Der er ingen funktion, som sikrer, at nødkald automatisk dirigeres til en maritim redningscentral
 • Der er ikke fuld dækning for mobiltelefoner i danske farvande

Disse funktioner opfyldes med en maritim VHF-radio, som i parentes bemærket er obligatorisk udstyr i alle erhvervsfartøjer.

Derfor anbefaler Søfartsstyrelsen VHF-radio i fritidsfartøjer.


Du skal have certifikat for at kunne betjene en VHF-radio
For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et såkaldt SRC-certifikat til betjening af radioudstyret. SRC står for 'Short range certificate'. Derudover skal man have et kaldesignalsbevis til sit fartøj. Når disse ting er i orden, kan man installere VHF-radioen og anvende den. Der opkræves ikke årlige gebyrer og afgifter for anvendelsen af maritime frekvenser fra skibe. De tidligere udstedte ”Begrænsede certifikater” giver dog fortsat adgang til betjening af traditionelle VHF-radioanlæg uden DSC (mulighed for telefoni).

Søfartsstyrelsen udsteder - efter bestået prøve - et ”Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC)”, populært kaldet SRC-certifikater. Et SRC-certifikat giver adgang til at betjene følgende radioanlæg:  

 • VHF-telefoni

 • VHF-telefoni med DSC

 • EPIRB (Nødradiofyr)

 • SART (Radartransponder)

Selve prøven til SRC-certifikater afholdes som en skriftlig prøve. I foråret og efteråret afholdes der prøver i 10 centrale byer, fordelt rundt om i landet. Herudover er det muligt at aflægge prøve hver måned i Københavnsområdet. Ved mange prøvedeltagere, kan det blive nødvendigt at dele prøven op i 2 hold. Søfartsstyrelsen har udarbejdet vejledning om SRC-prøver samt en oversigt over hvor og hvornår prøver afholdes. (links til vejledning og liste over prøver findes øverst til højre på denne side).

Ved tilmelding til prøverne skal der anvendes en tilmeldingsblanket, som fås hos underviseren/skolen eller hos Søfartsstyrelsen. Sammen med blanketten skal indsendes et pasfoto. Link til blanketten findes øverst til højre på denne side. Gebyret for at deltage i SRC-prøve i 2015 er 503,00 kr.

SRC-certifikater udstedes som plastickort i dankortstørrelse.

De erhvervsrelaterede radiocertifikater, LRC, ROC og GOC administreres ligeledes af Søfartsstyrelsen.


Bortkommet certifikat?
Har du mistet dit certifikat, kan du bestille en genpart af certifikatet. Gebyret for en genpart er 200 kr.

Pasfoto
Foto på sønæringsbeviser, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger og radiocertifikater skal være vellignende. Størrelsen skal være 35 x 45 mm og vi følger politiets regler om pasfoto, som kan ses her. 

Indsendes et digitalt pasfoto, skal filen være i et anerkendt billedformat (jpg, png eller tiff). Den digitale størrelse skal være minimum 525x675 pixels og opløsningen skal være minimum 150 dpi.


Kaldesignalsbevis

Et kaldesignalsbevis udstedes i dag med både kaldesignal og MMSI-nummer.  I store træk anvendes kaldesignalet ved brug af frekvenser til telefoni, medens MMSI-nummeret anvendes til indkodning i digitalt radioudstyr, som i lystfartøjer blandt andet kan være DSC-udstyr eller EPIRB. Af kaldesignalsbeviset fremgår endvidere hvilke frekvensbånd skibet kan anvende. Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet vedrørende kaldesignalsbeviset bliver udfyldt korrekt – oplysningerne bliver videregivet til andre myndigheder, her under Lyngby Radio, der anvender dem i forbindelse med redningsaktioner.

MMSI = Maritime Mobile Service Identity

 

Hvornår skal man have et kaldesignalsbevis?
Du skal have et kaldesignalsbevis, når du installerer maritimt radioudstyr eller ved anskaffelse af nyt fartøj med maritimt radioudstyr.

Du skal ansøge om nyt kaldesignalsbevis i følgende tilfælde:

 • Ved tildeling af MMSI nummer, kaldesignal, EPIRB
 • Ved ændring af ejerforhold fx ved ejerskifte eller navn- og adresseændring
 • Ved ændring af fartøjets navn 
 • Ved optagelse i skibsregistret eller udmeldelse af skibsregistret
 • Ved anskaffelse af radioudstyr, der ikke fremgår af kaldesignalsbeviset
 • Ved demontering af radioudstyr, der fremgår af kaldesignalsbeviset

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne på kaldesignalsbeviset stemmer overens med de faktiske forhold.

Ansøgning om kaldesignalsbevis
Du finder ansøgningsskemaet i højre margin af denne side. Udfyld alle felter herunder navn, adresse og telefonnummer samt et 24-timers nødtelefonnummer på en kontaktperson i land, som redningsmyndighederne kan kontakte i en eventuel nødsituation. Det koster 720 kr. at få udstedt et kaldesignalsbevis. Send dette på e-mail til radio@dma.dk

Leveringstid
Vi har en kort sagsbehandlingstid på max 2 uger.
Du må derudover kunne forvente længere sagsbehandlingstid, såfremt at der mangler informationer i din ansøgning.

 

Afmelding af kaldesignal

Ønsker du at afmelde dit kaldesignal, skal det ske skriftligt til Søfartsstyrelsen. En afmelding accepteres pr. E-mail, men det accepteres ikke pr. telefon.

 

Ejerskifte
Er fartøjet overgået til en ny ejer, skal du ligeledes i din afmelding oplyse navn og adresse på den nye ejer.

 

Adresseændring

Ved adresseændring skal den nye adresse oplyses til Søfartsstyrelsen. Adresseændring kræver ikke udstedelse af nyt  kaldesignalbevis, men det er vigtigt at Søfartsstyrelsens oplysninger altid er korrekte, da de kan blive brugt af Lyngby Radio og SOK i en eventuel redningsaktion.

Registrering af nødsenderen Personal Locator Beacon (PLB - 406 MHz Beacons)
Anvendelse af en PLB er ikke tilladt på land i Danmark. Her skal man i stedet telefonisk anmode om hjælp gennem 112.

Anvendelse af en PLB udenfor Danmark er dog mulig i de lande, som tillader brugen af disse nødsendere. Dette er oftest lande med øde områder, som eksempelvis det nordlige Skandinavien. Ejeren af en PLB må undersøge i det pågældende land, om det er tilladt at anvende en PLB nødsender.

En PLB skal altid registreres. Ejere af en PLB, med det formål at anvende den i udlandet, skal have denne registreret. Til dette formål er der etableret mulighed for at registrere PLB´er i International Beacon Registration Database (IBRD) etableret i regi af Cospas-Sarsat systemet, klik på linket her https://www.406registration.com.

Man bør være opmærksom på, at en PLB der ønskes anvendt om bord på et skib skal registreres med skibets MMSI nummer udstedt af Søfartsstyrelsen. Ved at kode en PLB med et MMSI nummer, ændrer en PLB status til en EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) der anvendes af skibe som nødsendere. Herved er senderen registreret tilhørende skibet, og redningsmyndighederne har dermed mulighed for at identificere hvem der sender.

 

Yderligere oplysninger

Du kan ringe til os vedr. tildeling af radiokaldesignaler og MMSI-numre eller SRC prøver og certifikater.

På telefon: 72196018
 

E-mail  radio@dma.dk

Udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse af P-kanaler og maritime land- og jordstationer varetages af Erhvervsstyrelsen(erst@erst.dk).

 


Større tekst
Læs højt
Print
Send link til en ven

 FAQ

 Bærbar VHF

 Flodsejlads og radio

En lang række europæiske lande har indgået en særlig aftale om brugen af VHF radioanlæg ved sejlads på de europæiske floder (inland waterways). Danmark er ikke med i aftalen, da den kun vedrører lande med indre vandveje...

Læs mere om aftalen her.